Podpisana pogodba z izbranim izvajalcem za 2.fazo

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
7.07.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je dne 3.7.2020 sklenila pogodbo z izvajalcem JV Projekt d.d. Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o, za izvedbo Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje »Protipoplavnih ureditev Selške Sore-II. faza«.

DOSTOPNOST