Podpisana pogodba z izbranim izvajalcem za nadzor 1. faze

Izbrani izvajalec za 1. in 2. fazo-Projekt Nova Gorica
7.08.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) ter Občina Železniki kot soinvestitor, so dne 5.8.2020 sklenili pogodbo z izvajalcem JV Projekt d.d. Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o..

Predmet pogodbe je izvedba  Inženirskih storitev pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditvi vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov.