Podpisana pogodba z izbranim izvajalcem za nadzor 1. faze

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
7.08.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) ter Občina Železniki kot soinvestitor, so dne 5.8.2020 sklenili pogodbo z izvajalcem JV Projekt d.d. Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o..

Predmet pogodbe je izvedba  Inženirskih storitev pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditvi vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov.

DOSTOPNOST