Ponovni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za 1.fazo (OVS)

železniki 5
17.01.2020

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) trenutno, kot posledico sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. I U 545/2019-8 o odpravi OVS št. 35402-3/2017-78 z dne 30.11.2018, izvaja postopek ponovne presoje vplivov na okolje za 1. fazo vodnih ureditev in prestavitev regionalne ceste Podrošt – Češnjica.

Pridobljeno je dodatno mnenje Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije (ZRSVN) .

Nosilec nameravanega posega, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je bil pozvan k dopolnitvam vloge za izdajo OVS.