Predstavitev 2.faze projekta na Zalem Logu

28.02.2020

27.2.2020 februarja 2020 je DRSV skupaj z občino Železniki in projektantom ureditev v DPN predstavila 2. fazo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Predstavitev je bila v dvorani Kulturnega doma na Zalem Logu.

Po pozdravu in uvodnem nagovoru župana občine Železniki, mag. Antona Luznara, je g. Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode predstavil poslanstvo DRSV in naloge s katerimi si prizadevamo zagotavljati dobro stanja voda, zmanjševati ogroženost življenj ter zdravja in premoženja prebivalcev Slovenije.

Sledila je izčrpna predstavitev 2. faze projekta s strani vodilnega projektanta ureditve v fazi priprave DPN mag. Roka Fazarinca. Predstavil je celotni projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« ter razložil zasnovo pregrade in drugih ureditev ter mehanizme in učinke delovanja predvidenega suhega zadrževalnika »Pod Sušo«. Posebej je poudaril, da izgradnja suhega zadrževalnika ne  predstavlja nobenega dodatnega tveganja za prebivalce Zalega Loga z vidika poplavne varnosti.

Nadaljeval je vodja projekta na DRSV, g. Bojan Drnovšek, ki je predstavil terminski in finančni plan celotnega projekta. Predstavil je tudi aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo 2. faze in pri tem izpostavil pridobivanje zemljišč za 2. fazo, ki se bo začelo v kratkem.

Sledila je razprava s krajani, ki so imeli priložnost razjasniti dileme okoli predvidenega projekta. Nekateri so izrazili svoj dvom v potrebnost projekta ter izboru ukrepov za povečevanje poplavne varnosti. Predstavniki DRSV in projektant so ponovno izpostavili, da so ukrepi izbrani previdno, z upoštevanjem zadnjih dognanj stroke in z upoštevanjem posebnosti in značilnosti krajine ter hidroloških in drugih zakonitosti na tem območju.

Vsebino predstavite si lahko ogledate na spodnji povezavi:

PREDSTAVITEV 2. FAZA 27.2.2020

 

20200227_171331 20200227_170316,1 20200227_170221

DOSTOPNOST