Predstavitev projekta “protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”

24.03.2022

‘Na tisoče je živelo brez ljubezni, niti ena brez vode.’ 
W. H. Auden

Vse naše življenje je povezano z vodo. V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda podzemna voda. Zato je letošnja tema svetovnega dneva voda 22.3.2022 podzemna voda z geslom: Naredimo nevidno vidno. Poskrbeti moramo za njeno varovanje, jo raziskovati ter pri tem uravnotežiti potrebe ljudi in planeta.

V čast svetovnemu dnevu voda smo dne 23.3.2022 na Zalem Logu uspešno izvedli javni dogodek “Predstavitev projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” 2 faza.

Namen dogodka je bilo seznanitev krajanov Zalega Loga in okolice z bodočimi ureditvami na njihovem območju. Še posebej smo poudarili prednosti za krajane po izgradnji zadrževalnika in drugih ureditev kot so:

-tolmuni, prestavljena kapelica in pot do kapelice, kolesarska pot in servisni plato-razgledna ploščad

Dodatne VGU ureditve: Pruharca, Domačija Šmid, Mostovi na Jesenovcu, Plenšak

Investitor Direkcija RS za vode Direktorica Urada za upravljanje za vodami ga. Suzana Stražar in operativna vodja 2. faze projekta ga. Karolina Korenčan sta uvodoma predstavile projekt, vse sodelujoče pri nastajanju projektne dokumentacije in finančne podlage.

Krajani so podali vprašanja na katere je investitor skupaj z izvajalcem podal odgovore in poskušal s krajani poiskati skupne rešitve.

Predstavnik HSE Invest in predstavnik Kolektor Koling sta predstavila dokumentacijo, ki se pripravlja za izvedbo del ter fazo izvajanja del: Predvidena je ureditev ceste čez pregrado, izvedba mostu, vodnogospodarske ureditve, izdelava pregrade pod Sušo.

Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov iz predstavitve in tehnične rešitve iz dokumentacije za izvedbo Protipoplavne ureditve Selške Sore ter filmček modela pregrade pod Sušo v izvedbi Hidroinštituta.

DOSTOPNOST