Predstavitev projekta študentom vodarstva in delegaciji BIH

28.10.2022

V Železnikih sta se v zadnjih dveh tednih zgodila dva dogodka, ki sta bistvenega pomena za izmenjavo dobre prakse in prenos znanja edinstvenih ureditev na obeh fazah projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”.

Dne 17.10.2022 se je v Kulturnem domu občine Železnikov odvijala predstavitev projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” študentom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo .

Ga. Špela Vrhovec, na DRSV operativno zadolžena oseba izvedbe 1. faza projekta, je uvodno pozdravila prisotne in na kratko predstavila potek izvedbe projekta na 1. fazi nato je besedo predala projektantu 1. faze mag. Roku Fazarincu iz podjetja IZVO-R d.o.o.

Drugo fazo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” je predstavil projektant 2. faze mag. Matjaž Knapič iz podjetja HSE INVEST d.o.o. ter ga. Karolina Korenčan, pooblaščena predstavnica naročnika za 2. fazo projekta, ki je vodila predstavitev 2. faze projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”.

Po končani predstavitvi projekta in diskusiji so se študentje odpravili na terenski ogled vodarskih ureditev 1. in 2. faze. Gradbišča 1. faze projekta je predstavil vodja gradnje g. Uroš Sanda iz podjetja NIVO EKO d.o.o. Gradbišče 2. faze projekta je predstavil g. Ivan Marušič iz podjetja Kolektor Koling d.o.o.

Dogajanje na samem dogodku si lahko pogledate v spodnji galeriji slik:

Drugi dogodek se je odvijal dne 25.10.2022 v kulturnem domu Železniki katerega je organiziralo Društvo vodarjev Slovenije. V Slovenijo so na studijski obisk prišli strokovnjaki in vodstveni delavci na področju upravljanja s tveganji poplav v BIH, to je iz ministrstva za zunanje trge in ekonomijo, ministrstev za  kmetijstvo, vode in gozdarstvo iz Federacije BIH (FBIH), Republike Srbske (RS) in Distrikta Brčko ter Agencij za vode iz porečij  Save in Jadrana v FBIH in RS. Predhodno so se ustavili na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer jih je direktor Direktorata za vode in investicije, g. Bojan Dejak, ki je gostil delegacijo, predstavil politiko upravljanja vod v Sloveniji. Mag. Neža Kodre, v.d. direktorice DRSV pa slovenske projekte, ki zmanjšujejo tveganja poplav. Obisk je potekal v okviru projekta “Technical assistance for preparation of the Flood Risk Management Plan for Bosnia and Hercegovina EuropeAid/140308/DH/SER/BA”.

Nadaljevali so pot v Železnike kjer jih je v kulturnem domu Železniki sprejela in nagovorila ga. Karolina Korenčan, pooblaščena predstavnica naročnika za 2. fazo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore”. Sledil je nagovor župana občine Železniki g. Anton Luznar, kateri je predstavil občino Železniki kot zgodovinsko in posebno občino iz vidika večjih poplavnih katastrof. Povedal je še o samem začetku razvijanja DPN za rešitev problematike nadaljnjih poplav. Nato je besedo predal projektantu 1. faze g. Roku Fazarincu iz podjetja IZVO-R, kateri je tudi slikovno predstavil vse ureditve na 1. fazi projekta in njeno končno podobo in cilj.

Sledila je predstavitev 2. faze projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” katero je vodil projektant 2. faze Matjaž Knapič iz podjetja HSE INVEST. V samem začetku smo si ogledali predstavitveni film o pregradi izvedeni na modelu pregrade.

V nadaljevanju smo se z avtobusom odpeljali skozi gradbišče 1. faze ter imeli postanek na gradbišču 2. faze kjer nam je vodja projekta iz podjetja KOLEKTOR KOLING g. Ivan Marušič na kratko predstavil potek 2. faze in umestitev končne podobe v prostor.

Dogodek smo zaključili s sprošeno diskusijo in na zagotovo predali polno novih zamisli, idej in novih izivov.

Dogajanje si lahko pogledate v spodnji galeriji slik:

DOSTOPNOST