Pričetek del Pridobivanje pravice graditi 2. faza

Logotip projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
24.07.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je uvedla v delo izvajalca za storitve pridobivanja pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore-2.faza.

Pogodba z izbranim izvajalcem JV ZEU je bila podpisana 31.7.2020.

Izvajalec JV ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. (vodilni partner) in GEOGRAD d.o.o. (partner) s podizvajalcem GIPS d.o.o. je v sodelovanju z naročnikom že pričel z  izvedbo vseh potrebnih del za sklenitev pogodb oz. pridobitev dokazil, s katerimi bo naročnik pridobil pravico graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet II. faze gradnje protipoplavnih ureditev Selške Sore.

Med drugim se je 23.7.2020 že izvedel ogled na terenu za objekt, kateri je predviden za odkup in rušitev.

DOSTOPNOST