Pridobivanje parcel za 1. fazo vodnih in drugih ureditev ter obvoznice

dermotov jez
7.02.2020

Za potrebe izvedbe vodno gospodarskih objektov, drugih ureditev in obvoznice je potrebno pridobiti skoraj 500 zemljiških parcel. Vse cenitve parcel so že izdelane in poslane skupaj z ponudbami lastnikom zemljišč. Lastniki imajo 30 dni časa, da se odzovejo na ponudbo.

Določenim je ta rok že potekel in ker se tudi v naknadnem roku niso odzvali ali podpisali pogodbe, se za njih pripravlja razlastitvene elaborate.

Sedem razlastitvenih elaboratov je bilo že oddanih na Upravno enoto Škofja Loka.

RS DRSV ima za potrebe gradnje vodnih objektov pridobljenih že 365 parcel, kar je 75% vseh potrebnih zemljišč.