Pridobivanje zemljišč za 1. fazo vodnih ureditev in prestavitev regionalne ceste Podrošt – Češnjica

Logo_za_AKTIVNOSTI
13.12.2019

Za potrebe izvedbe vodnogospodarskih objektov in obvoznice je potrebno pridobiti skoraj 500 parcel potrebnih za izvedbo I. faze. V ta namen sta RS, MOP, DRSV, MI in  DRSI v marcu 2018 angažirala skupino izvajalcev za izvedbo vseh potrebnih postopkov za pridobitev zemljišč za potrebe I. faze, na čelu katerih je vodilni partner LUZ d.d.

Izvajalec bo pripravil vse potrebno za sklenitev cca. 230 pogodb in vpis novih stvarnopravnih pravic v Zemljiško knjigo in ima za navedeno vsa pooblastila s strani naročnikov. V imenu obeh naročnikov tudi komunicira s strankami in pojasnjuje ravnanja.

Do sedaj je izvajalec že zaključil vse predhodne in geodetske postopke ter pripravil cenitve.

Do konca novembra je poslal lastnikom cca. 120 ponudb, preostale pa bodo poslane do konec tega, oz. najkasneje v začetku prihodnjega leta.

Podpisanih je že preko 50 pogodb za več kot tretjino potrebnih zemljišč, kar nekaj pa je tudi že vknjiženih v Zemljiški knjigi.

Pričakuje se da bo večina pogodb sklenjenih do pričetka pomladi 2020.