Pripravljalna dela na II. fazi projekta

26.04.2022

Direkcija RS za vode v okviru projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” sporoča, da smo pričeli s pripravljalnimi deli na drugi fazi projekta in sicer:

  • izvedli smo posek grmovja in drevja na predvideni bodoči trasi
  • postavili smo gradbiščne table
  • po prvomajskih praznikih bo na gradbišču prisotna gradbena mehanizacija in pričela se bodo pripravljalna in vzdrževalna dela.

V galeriji si lahko ogledate trenutno stanje na terenu:

DOSTOPNOST