Reševanje problematike zemljišč na pritokih za 1. fazo projekta

22.05.2020

Dne 19.5.2020 je DRSV in zunanji izvajalec LUZ organiziral sestanek z lastniki zemljišč na pritokih v prostorih občine Železniki za potrebe operacije »protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 1. etapa”. Na sestanku sta bila prisotna Rok Fazarinc in Nina Volkar iz podjetja IZVO-R kot glavni projektant ter župan občine Železniki g. Anton Luznar.

Sestanek je bil izveden za zemljišča na 2 pritokih: Češnjica in Prednja Smoleva, potekalo je v konstruktivnem ozračju. Lahko rečemo, da je bila sama izvedba sestanka produktivna, lastniki so bili zadovoljni z obrazložitvijo, kar je vodilo do strinjanja/podpisa pogodb.

Po dogovoru z lastnikom zemljišča je možen ogled in razlaga projektanta na terenu.

Sestanki se bodo nadaljevali, dokler ne pridobimo vseh parcel na pritokih za potrebe 1.faze projekta.