Stanje aktivnosti na projektu

stanje aktivnosti na projektu
19.02.2020

1) Aktivnosti projekta se odvijajo po planu.

Trenutno imamo poleg več evidenčnih naročil v objavi še tri javna naročila, kmalu objavimo še dva nova naročila. Poleg tega se zaključuje projektiranje in pridobivanje zemljišč 1. faze.

ARSO je po odpravi OVS nadaljeval z delom in predvideva da bi lahko bilo novo OVS izdano do konec marca 2020.

 

2) Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. fazo bomo vložili po izdaji novega OVS.

Načrtujemo pridobivanje gradbenega dovoljenja po posameznih odsekih.

 

3) Za potrebe izvedbe vodno gospodarskih objektov, drugih ureditev in obvoznice je potrebno pridobiti skoraj 500 zemljiških parcel. Vse cenitve parcel so že izdelane in poslane skupaj z ponudbami lastnikom zemljišč

RS DRSV ima za potrebe gradnje vodnih objektov pridobljenih že 380 parcel, kar je blizu 80% vseh potrebnih zemljišč za potrebe izvedbe vodnih ureditev. Predvidevamo, da bomo s pridobivanjem zemljišč zaključili do konec pomladi 2020.