STANJE JAVNIH NAROČIL NA PROJEKTU

Logo_AKTIVNOSTI_mala
26.03.2020

Trenutna situacija v državi glede novega virusa COVID-19 vpliva tudi na poslovanje na našem projektu. Trenutno so vsa denarna sredstva zamrznjena in je objavljanje novih JN onemogočeno do nadaljnega.

Na portalu JN imamo objavljena dva JN:

  • Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ureditev operacije »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« – 2. faza. Rok za oddajo ponudb 2.4.2020-v fazi podaljševanja.
  • Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbenem zakonu v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje »Protipoplavnih ureditev Selške Sore – II. faza« rok za oddajo ponudb je zaenkrat 13.4.2020, v fazi podaljševanja.

 

Priporočamo, da spremljate naše objave na portalu JN.

Izdelava projektne dokumentacije DGD / PZI / PZR nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 0+045. Javno naročilo je zaključeno, za katero pa nismo prejeli nobene ponudbe. Postopek ponovne objave bo ažurirano po odpravljeni krizni situaciji.

Priprave glede razpisne dokumentacije za ostala JN, potekajo nemoteno in neodvisno od situacije, objavljena bodo takoj, ko bo mogoče.