Trenutna dela na 1. fazi projekta

Gradnja 1. faza
18.01.2023

Dela na prvi fazi projekta se nadaljujejo po terminskem planu. Prekinjena so bila v obdobju božično – novoletnih praznikov, občasno pa se prekinejo tudi zaradi povišanih vodostajev.

Dela na 1. odseku (od Alplesovega jezu do Domela) so v večini končana, dokončno je potrebno urediti samo še zasaditev v toplejših mesecih.

Na 2. odseku od Domela do Dermotovega jezu se med zidovi izvaja kanalizacija in kamnita peta in podesti za zavarovanje obstoječih obrežnih zidov.

Na 3. odseku (od Dermotovega do Zgornjega/Dolenjčevega jezu) se je izvedla montaža začasnega mostu in asfaltiranje poti do začasnega mostu. Pred preusmeritvijo prometa na začasni most se bo izvedla še prestavitev elektro vodov, telekomunikacij in vodovoda. Na tem odseku se izvajajo tudi dodatna obrežna zavarovanja.

Na odseku 4 (območje Zgornjega/Dolenjčevega jezu) se je zaključilo betoniranje ribje steze. Izvaja se postavitev telesa jezu. Zaključila se je izvedba visokovodnih nasipov in dviga regionalne ceste preko nasipa, ki je prestala tudi pregled pristojnih služb, ki so dovolile uporabo za promet.

Potekajo še dela na Češnjici, kjer izvajamo desne in leve obrežne zidove.

DOSTOPNOST