12.04.2016

Izdelan komunikacijski načrt

Investitor, MOP, si je že pred izvajanjem projekta zadalo cilj izgradnje zaupanja med izvajalci projekta in lokalnim okoljem. Vloga obveščanja lokalnih skupnosti je ključna, saj je projekt primarno namenjen njim. Pomembno je, da se vse vpletene javnosti dosledno in natančno obvešča o stanju in razvoju posameznih faz projekta. Osrednji namen komuniciranja je vzpostaviti zavedanje o pomenu preventivne protipoplavne ureditve za izboljšanje kakovosti življenja občanov in gospodarskih subjektov, ki delujejo na tem območju.

Komunikacijski načrt obsega ključne komunikacijske aktivnosti v času trajanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (I. faza). Načrt opredeljuje projektne in komunikacijske cilje, ciljne javnosti ter nabor komunikacijskih orodij oziroma aktivnosti, ki so razdelane po posameznih fazah projekta. V sklopu te naloge je bil izdelan tudi logotip projekta.

 

DOSTOPNOST