11.04.2016

Izdelane podlage za simulacijo učinkov izvedbe protipoplavnih ureditev

V sklopu naloge priprave podlag za simulacijo učinkov izvedbe ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov, je moral izvajalec z brezpilotnim plovilom zajeti podatke, jih obdelati ter izdelati tridimenzionalne (3D) realistične modele, ki bodo v kasnejši fazi uporabljeni pri vizualizaciji učinkov poplavnega valu pred in po izvedenih ukrepih iz DPN.

Izvajalec je terenski zajem opravil novembra 2015, nalogo je zaključil konec leta 2015.

 

 

 

DOSTOPNOST