7.09.2016

Odvzem vzorcev za analizo tal, sedimentov in površinske vode

V sklopu izvedbe presoje vplivov na okolje se na območju Železnikov v avgustu in septembru odvijajo terenski ogledi in zajem podatkov, potrebnih za izdelavo Poročila o vplivih na okolje.

Skladno z napovedjo terenskih del vas obveščamo, da je v četrtek, 8. 9. 2016, na območju od Alplesovega jezu do Dolenčevega jezu načrtovan odvzem vzorcev za analize, in sicer:

  • 2 vzorca površinske vode,
  • 5 vzorcev za analizo tal (na brežini Sore) in
  • 5 vzorcev za analizo sedimenta.

Okvirne lokacije odvzema vzorcev so prikazane na priloženi karti.

DOSTOPNOST