aktivnosti na projektu

Pritoki Selške Sore

29.07.2016
V sklopu priprave podatkov za izdelavo vizualizacije, ki prikazuje poplavni val pred in po izvedenih ureditvah, načrtovanih z DPN in bazira na podatk ...

DOSTOPNOST